Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka.

Emil Krotkij