Když mám, jen kam. Nemám, hubě nedám.

Hornolužická přísloví