Vegetarián je člověk, který nepojídá živočichy, které lze pozorovat bez mikroskopu.

N.N.