Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora.

Kurt Tackman