Bůh je den i noc, zima i léto, boj i mír, nasycení i hlad.

Hérakleitos z Efesu