„Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest.“

Francis Bacon