„Největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.“

Euripidés