„Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů.“

François de La Rochefoucauld