Bláhové je prosit bohy za to, co si člověk může opatřit sám.

Epikúros