Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas.

OVIDIUS