Lež se stane pravdou jen tehdy, když jí člověk chce věřit.

Japonská přísloví