V parku stojí socha,
děvčete a hocha.
S neskrývanou rozkoší,
každou noc tu sousoší.