V ordinaci patologa
nikdo z hostů nežije,
dneska ale přišla znova
na prohlídku zombie.