Akronymy anglické

AKRONYM ANGLICKY ČEŠKY BTW (by the way) mimochodem OBTW (oh, by the way) och, mimochodem ASAP (as soon as possible) co nejdříve, jak to jen bude možné IMO (in my opinion) podle mého názoru IMHO (in my humble opinion) podle mého soukromého (skromného) názoru OT (off topic) (informace) mimo téma hovoru, diskuze OTOH (on the other hand) na druhou stranu WRT (with respect to) s ohledem na FYI (for your information) pro tvoji informaci OIC (Oh, I see) aha, chápu. L8R (later) později CUL8R (See you later!) uvidíme se později - pozdrav na rozloučenou FMPOV (from my point of view) z mého pohledu LMN (let me know) dej mi vědět TTFN (Ta Ta for now) zatím H! WYM (Hey! Watch your mouth!) hej! dávej pozor, co říkáš! RUOK? (Are you OK?) Jsi v pořádku? SO (so other...) další informace... THX (thanks) děkuji PLS (please) prosím XMAS (Christmas) Vánoce FAQ (frequently asked questions) často kladené otázky 2U (to you) tobě 4U (for you) pro tebe U2 (you too) ty také MSF měj(te) se fajn O5Z5 opět zpět (k tématu)