Kdybych měla dar proroctví, rozuměla všem tajemstvím a obsáhla všechno poznání, ale lásku bych neměla, nic nejsem. Mám-li Tvou lásku, mám vše.