Mé oči jsou upřímné, ale ty se do nich nedíváš, mé rty jsou rudé, ale ty je nelíbáš, má tvář je hladká, ale ty ji nehladíš, má slova jsou sladká, ale ty je neslyšíš, v mém srdci je žár, ale ty ho nehasíš, má láska je dar, ale ty mi nepatříš!