Vzpomínky zůstanou navždy v mém srdci schované, ty mi nikdo nemůže vzít. Mně však nezbude nic jiného než o Tobě jen snít.