Není dobré nahněvat toho, koho musíš zítra odprošovat.