Zdravý nemocnému nevěří, sytý hladovému a svobodný ženatému.