Žena je neštěstí, ale nezbavuj, bože, žádný dům tohoto neštěstí.