Kdyby nebe vyslyšelo dětská přání, nezůstal by naživu žádný učitel.