Tak dlouho se se džbánem pro pivo chodí, až se všichni ožerou.