Všichni se ohlíží na čas, jen čas se neohlíží na nikoho.