Když se tě ptají, neprozradíš nic, ale sám od sebe řekneš vše.