Kvůly ztracenému hřebíku, podkova byla ztracena. Bez podkovy byl kůň ztracen. Bez koně nemohla být zpráva doručena. Z důvodu neobdržení informace válka byla prohrána.