Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle.