Když se kára a buvol shodnou, tak na cestě nezáleží.