Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce, když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu.