Má-li člověk v srdci zelenou ratolest, ptáček zpěváček na ni sedne.