Neříkej svému příteli to, co nechceš, aby slyšel tvůj nepřítel.