„Trpím rozdvojenou osobností,“ sděluje pacient psychiatrovi, „mívám pocit, že nejsem jedna osoba, že jsem dva!“ „Špatně rozumím,“ přerušuje ho lékař, „opakujte to znova a nemluvte oba najednou.“