Přijde paní k psychiatrovi a povídá: „Představte si, pane doktore, že když před někým řeknu ABRAKADABRA, tak zmizí… Sakra, doktore, kde jste?“