„Proč tomu pokladnímu dáváš roubík?” diví se při přepadení banky jeden z lupičů.
„Mysli – aby nevolal o pomoc!”
„To ses nemusel namáhat – už jsem mu vzal mobil!”