Dementní Pepíček přijde ze školy a ptá se maminky: „Mamiko, depak je batříček?“ Maminka celá ubrečená ho pošle za tatínkem. Táta kouká z okna do blba a Pepíček. se ptá: „Tatiku, depak je batříček?“ „Běž za babičkou.“ Jde za babičkou a ptá se: „Babiko, depak je muj batříček?“ „Pojď, Pepíčku, já ti ukážu bratříčka.“ Zavede ho vedle do místnosti, tam stojí bílá rakvička, v ní bratříček a kolem čtyři svíčky. Pepíček na to chvíli kouká, pak sfoukne svíčky a začne zpívat: „Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví.“