Po kázání přijde k faráři kostelník
a s autoritou školníkům a
kostelníkům vlastní ho kárá: ”
Dneska jste to kázání nějak odflákl,
pane faráři. Dokonce i já jsem mu
rozumněl!”