Žida srazí před kostelem auto. Vyběhne kněz, poklekne u něj a ptá se:
“Synu, věříš v Boha Otce Všemohoucího, Syna a Ducha Svatého?”
Žid otevře oči:
“No ne, já tu umírám a oni mi dávájí blbé hádanky.”