Vyskočí takhle z letadla dva parašutisti.
Když tu náhle jeden začne jíst jablko.
„Jé? Kdes ho vzal?“ diví se první.
„Vem si taky. Mám jich plnej batoh,“ odpoví druhý.