ŠŤASTNÝ MUŽ je ten, který vydělává víc, než stačí utratit jeho žena. ŠŤASTNÁ ŽENA je ta, která najde takového muže.