Děda Mráz prosviští komínem, přistane v dětském pokojíku, uslyší jakési vzlykání vedle v pokoji a zahuláká: „Hej děti! Děda Mráz vám přinesl dárky, tak žádný pláč!”
Vedle v pokoji ustane vzdychání a ozve se: „Tak mu vyřiď, ať to složí ve sklepě, že děti budou až na přesrok…”