Přijde Karlíček po dvouch týdnech nepřítomnosti do školy a paní učitelka se ho ptá: „Karlíčku pročpak jsi nepřišel do školy!“ Pepicek odpovi: „Prosim, ale vy jste říkala, že kdo nemá domácí úkol, tak se nemá ve škole ani ukázat.“