Přijde Karlíček po dvouch týdnech nepřítomnosti do školy a paní učitelka se ho ptá: “Karlíčku pročpak jsi nepřišel do školy!” Pepicek odpovi: “Prosim, ale vy jste říkala, že kdo nemá domácí úkol, tak se nemá ve škole ani ukázat.”