Profesorka na chemii se ptá studenta:
„Co se vypaří stejně rychle jako voda?“
Žák krčí rameny, neví. Profesorka s povzdechem poznamená: „Vědomosti!“