Profesorka na chemii se ptá studenta:
“Co se vypaří stejně rychle jako voda?”
Žák krčí rameny, neví. Profesorka s povzdechem poznamená: “Vědomosti!”