Jak dostanete Somálce do lahve?
Hodíte mu tam drobek z chleba. A jak ho dostanete z lahve ven?
Nijak, protože se přejí a nemůže ven.