Přijde americký prezident za nejstarším a nejmoudřejším indiánským náčelníkem do rezervace na poradu:
„Řekni mi, moudrý náčelníku, jakým otázkám bych měl věnovat největší pozornost?“
„Na tvém místě imigrační politice, my jsme to svého času značně podcenili!“