Gestapák přivede na ústřednu jednoho občana.
„Tohohle jsem zatkl!‘ řekne a hodí občana před zapisujícího.
„Proč?“
„Řval: Židé ven a Němci na jejich místa!“
Úředník se zarazil a zeptal se: „Poslyš a neudělal jsi chybu? Tohle, co ten občan křičel, je vlastně naprosto správné – to je naše zásada.“
„Když on to řval na židovském hřbitově!“