Bouchání na dveře. Zevnitř se ozve hlas:
„Kdo tam?“
„STB.“
„A co chcete?“
„Popovídat si.“
„A kolik vás je?“
„Dva.“
„Tak si popovídejte.“