Sedí závislák a závislačka u modemu a jsou připojeni na BBSku. Najednou
se na obrazovce objeví: “Timeout, retry 1” a poté “No carrier”. Chlapec se
něžně přitulí ke své dívce a sladce pronese: “Rychle, něco si přej, padá
spojení…”