Volá uživatel na technickou podporu, že mu nejde vložit do mechaniky třetí
instalační disketa. Technik po delším přemýšlení: „Poslyšte, a vyndal jste
vůbec tu druhou ?“.
Uživatel: „Ne, a to mi připomíná, že ta už tam šla taky nějak špatně!“