Na stanici Veřejné Bezpečnosti dostali nový psací stroj. Proto si udělali oslavu
a pan kapitán slavnostně přestřihl pásku.