Policajt hází do kopřiv papíry.
Přijde k němu druhý a říká:
„Proč házíš ty papíry do kopřiv?“
„To víš, velitel mi nařídil, abych ty tajné dokumenty spálil.“