Jak policajti sází brambory? Vysypou je na hromadu a řeknou: „Jménem zákona, rozejděte se!“